Princíp fungovania NFI protokolu

NFI protokol nie je diéta v pravom slova zmysle. Slovo diéta sa väčšinou spája s nejakým obmedzením, či už je to kalorické obmedzenie, obmedzenie sacharidových jednotiek u diabetikov, alebo obmedzenie niektorej zložky potravín, ako napríklad bezlepková diéta, diéta s nízkym obsahom tukov, nízkobielkovinová diéta, nízkocholesterová diéta a podobne. Všetky bežné diéty vyžadujú hlbšie znalosti z nutričnej oblasti: ako počítať kalórie, sacharidové jednotky u diabetikov, ktoré potraviny obsahujú lepok a ktoré nie, ktoré potraviny majú menej tukov, bielkovín alebo nízky obsah cholesterolu. Aj keď si človek naštuduje odpovede na tieto základné otázky, stále hrozí riziko, že jeho strava nebude nutrične vyvážená.

V prípade NFI protokolu sa nemusíte obávať žiadneho nutričného deficitu, nakoľko obdržíte presný rozpis potravín, ktoré musíte konzumovať a tento rozpis je nutrične vyvážený s ohľadom na Vaše telo. Taktiež je dôležité si uvedomiť, že tu neplatí žiadne kalorické obmedzenie. V prípade NFI protokolu NESMIETE hladovať, potrebujete však do tela dostať dostatočné množstvo predpísaných potravín. Treba sa najesť komfortne, neprejedať sa.

NFI protokol funguje na úplne odlišnom princípe ako bežné diéty. Akronym NFI pochádza z anglického názvu Natural Food Interaction – ide o špecifické stravovanie na báze chemickej interakcie zložiek potravín. Slovné spojenie chemická interakcia je kľúčové pre vysvetlenie základného princípu, ako NFI protokol funguje. Na začiatok si ale definujeme ako sa NFI protokol stavia k tomu, čo je cukrovka 2. typu.

Čo je vlastne cukrovka 2. typu?

Keďže NFI protokol sme primárne vyvinuli pre diabetikov 2. typu, je dôležité objasniť si pohľad tvorcov NFI protokolu na toto civilizačné ochorenie. Väčšina laickej verejnosti spája vznik cukrovky výlučne s nadmernou konzumáciou cukrov. Avšak už v roku 1927 doktor J.S. Sweeney vo svojej štúdii poukázal na to, že zvýšené glykémie sú spôsobené skôr nadmernou konzumáciou tukov ako sacharidov.

Pakreas a vylúčený inzulín
Pankreas (Podžalúdková žľaza)

Langerhansove ostrovčeky tejto žľazy vylučujú hormón inzulín. Ten umožňuje, aby sa glukóza, ktorú získame z potravy dostala dovnútra všetkých buniek tela a tam sa premenila na energiu. Aby sme lepšie pochopili celý proce, predstavme si inzulín vylúčený pankreasom, ako malé zlaté kľúčiky, ktoré prechádzajú do nášho krvného obehu.

Princíp naviazania inzulínu na inzulínový receptor u nediabetika
U zdravého človeka (nediabetika)

Na povrchu všetkých buniek tela (svalových, nervových, srdcových, kostrových …) sa nachádzajú inzulínové receptory. Tie si môžeme predstaviť ako „zámky” na povrchu buniek. Inzulín (malý zlatý kľúčik) sa krvným obehom dostane k povrchu bunky a naviaže sa na tento inzulínový receptor („zámku”). Toto naviazanie spôsobí, že dvierka do bunky sa otvoria a glukóza z krvného obehu prejde do vnútra bunky, kde slúži ako zdroj na získanie energie.

Inzulínová resistencia u diabetikov 2. typu
Inzulínová rezistencia (diabetik 2. typu)

U diabetikov 2. typu sú tieto receptory („zámky”) upchaté lipidovými čiastočkami a „inzulínové kľúče” nedokážu odomknúť dvere do buniek. Takéto bunky, ktoré majú upchaté receptory sú „rezistentné” na prítomnosť inzulínu. Odtiaľ teda pojem inzulínová rezistencia. Glukóza sa nemá ako dostať do vnútra buniek, hromadí sa v krvnom obehu, diabetik si nameria zvýšené glykémie a keďže bunky tela nemajú dostatok glukózy na tvorbu energie, cíti sa unavený.

Ako NFI protokol bojuje s inzulínovou rezistenciou?

Štandardnou súčasťou liečby diabetika, ktorú odporučí lekár pacientovi, je redukcia telesnej hmotnosti, či už obmedzením kalórií, sacharidových jednotiek alebo zvýšeným pohybom. Šanca, že sa v dôsledku takejto redukcie hmotnosti podarí odstrániť lipidy okolo orgánov ako je pečeň a pankreas a hlavne intramyocelulárne lipidové čiastočky na povrchu receptorov inzulínu, je však veľmi malá (niekedy je dôsledkom viac-menej náhodnej správnej kombinácie potravín). Pacient trpiaci cukrovkou 2. typu aj napriek takejto strate hmotnosti ostane štíhly diabetik s mierne zlepšenou hladinou glukózy v krvi.

NFI protokol je výnimočný v tom, že sme ho založili na vzájomnej reakcii chemických látok, ktoré obsahujú základné potraviny, prevažne rastlinného pôvodu (zoznam potravín). Potraviny usporiadavame do NFI stravovacích plánov (NFI protokolov) tak, aby chemické látky, ktoré obsahujú vytvorili počas prirodzeného procesu trávenia reakcie lipolýzy (odbúravanie tukov). Zacieľuje predovšetkým drobné intramyocelulárne lipidové čiastočky na povrchu receptorov inzulínu a tým postupne redukuje inzulínovú rezistenciu u diabetikov 2. typu.

NFI protokol pozostáva prevažne zo strukovín, orechov, semien, ovocia a zeleniny. Na lepšie pochopenie NFI princípu sme vybrali príklad interakcie prírodných látok nachádzajúcich sa v hnedej ryži a čiernej fazuli.

NFI chemická reakcia

Hnedá ryža obsahuje látku A, ktorá na odbúravanie lipidov z tela sama osebe nemá vplyv. Čierne fazuľky obsahujú látku B, ktorá takisto na odbúravanie lipidov z tela sama osebe nemá vplyv. Keď sa však hnedá ryža prijme v potrave spolu s čiernymi fazuľkami, napríklad počas obeda, prechádza prirodzeným procesom trávenia, počas ktorého sa vzájomnou reakciou látok A a B vytvára nová chemická zlúčenina C, ktorá spôsobuje postupné cielené odbúravanie lipidov z konkrétnych oblastí tela.

Opakovanie NFI lipolýzy

Cielené NFI reakcie lipolýzy prečisťujú receptory inzulínu od intramyocelulárnych lipidových čiastočiek, čím zlepšujú ich senzitivitu na inzulín. Tento proces sa opakuje s každým NFI jedlom individuálne navrhnutým pre daného jednotlivca. Ak sa NFI protokol nasleduje správne, už v priebehu prvých dvoch týždňov pacient pozoruje pokles glykémií a hmotnosti zhruba o 3kg.

Pre každého pacienta NFI chemické reakcie presne kalkulujeme na základe vstupných údajov, ako je napríklad vek, výška, váha, pohlavie, pohybová aktivita, laboratórne výsledky krvi, predpísaná liečba antidiabetikami alebo inzulínom, takže dosiahnutý výsledok nie je nikdy náhodný. Keďže presnosť výpočtu chemických reakcií je pri NFI protokole veľmi dôležitá, plány sa musia prepočítať na základe novodosiahnutej hmotnosti najneskôr každé dva týždne (v priebehu dvoch týždňov môže dôjsť k úbytku hmotnosti aj 3-5 kg) a tiež na základe zmeny v zdravotnom stave pacienta (pokles krvného tlaku a glykémií). NFI stravovacie plány sú pre daného jednotlivca plne nutrične vyvážené, čiže počas ich nasledovania nepotrebujete brať žiadne podporné vitamíny alebo minerály.

Cvičenie počas NFI protokolu: Veľa ľudí s cukrovkou má problém s pravidelným cvičením, predovšetkým v dôsledku svojho zdravotného stavu a nadváhy. Dobrou správou je, že účinok NFI protokolu sa prejaví aj bez výraznejšieho cvičenia, len to bude oveľa pomalšie ako pri aktívnom životnom štýle. Preto vždy pacientom odporúčame aspoň dlhšie prechádzky alebo stredne veľkú záťaž. Vhodná je akákoľvek aktivita, ktorá zvyšuje tep, čo tiež pomôže ktomu, aby sa okamžite odbúravali cukry z krvného obehu.

Nejedná sa o VEGÁNSKU stravu: NFI protokol si nezamieňajte s vegánskou stravou. Napriek tomu, že používame rastlinné produkty, pracujeme len s vybranými druhmi potravín, ktoré majú vhodné chemické zloženie pre použitie v NFI protokole. Napríklad, počas NFI protokolu nepoužívame ananás, ale po ukončení protokolu ho môžete zaradiť do svojho jedálnička v neobmedzenom množstve. NFI protokol by sa taktiež nemal  zamieňať s celorastlinnou stravou (Whole Food Plant Based Diet).

Ako dlho nasledovať NFI protokol?

Diabetici 2. typu

Pacienti pozorujú pokles glykémií veľmi skoro. Typicky medzi siedmym a desiatym dňom nasledovania NFI protokolu pacient pozoruje výraznejší pokles glykémie (ráno na lačno). Vtedy pacient MUSÍ kontaktovať svojho diabetológa ohladne redukcie antidiabetickej liečby, aby nedošlo k hypoglykémii.  Diabetológa nemusíte navštíviť osobne, stačí telefonický rozhovor. Každý diabetológ na Slovensku už má skúsenosti s NFI protokolom.

NFI protokol je len dočasný spôsob stravovania určený na odstránenie inzulínovej rezistencie. Vo všeobecnosti ho stačí nasledovať 12 až 26 týždňov v závislosti od štádia diabetu. Čím silnejšia je predpísaná antidiabetická liečba, tým dlhšie pacient bude musieť NFI protokol nasledovať. Liečba sa redukuje postupne a výhradne po konzultácii s diabetológom. NIKDY si antidiabetickú liečbu neupravujte sami.

Ako vidno na nasledujúcom grafe, väčšina pacientov úplne vysadí antidiabetickú liečbu niekedy medzi deviatym až pätnástym týždňom nasledovania NFI protokolu. Po vysadení liečby diabetológom sa odporúča ešte NFI protokol nasledovať ďalšie 2-4 týždne.

Graf reduce antidiabetickej liečby počas NFI protokolu

Posledný stĺpec predstavuje diabetikov s nedostatočnou tvorbou inzulínu v pankrease, ktorá je bežná najmä u dlhoročných diabetikov. Aj u týchto pacientov sa však vďaka NFI protokolu dostaví výrazné zlepšenie cukrovky a celkového zdravotného stavu spojené s možnosťou výraznej redukcie predpísanej antidiabetickej liečby.

Množstvo inzulínu vyprodukovaného pankreasom môžete laboratórne zistiť pomocou testu C-PEPTID. Počas procesu tvorby inzulínu pankreas zároveň produkuje aj C-peptid. C-peptid a inzulín vstupujú do krvného obehu v rovnakom čase a v rovnakom množstve. C-peptid neovplyvňuje hladinu glukózy v krvi, ale zostáva v krvi dlhšie ako inzulín, takže je jednoduchšie ho presne zmerať. Jeho hladina je pri normálnej tvorbe inzulínu väčšia ako 0,27 mmol/l.

Ľudia s obezitou a nadváhou (nediabetici)

Keďže pozitívnym vedľajším účinkom NFI protokolu na dosiahnutie remisie cukrovky 2. typu je výrazná strata hmotnosti v krátkom časovom období, rozhodli sme sa vytvoriť NFI diétne plány aj pre zdravých dospelých jedincov (nediabetikov), ktorí trpia nadváhou a majú ťažkosti s udržateľnou stratou hmotnosti.

NFI stravovacie plány pre zníženie hmotnosti umožnia úplne každému, kto ich bude striktne dodržiavať, schudnúť 5-10 kg v priebehu 4 týždňov. Rýchlosť úbytku hmotnosti závisí od počiatočnej váhy a od toho, či sa NFI protokol kombinuje s cvičením. U niekoho, kto necvičí, to bude 1,5-2,5 kg týždenne a u aktívneho športovca to môže byť aj 2,5-3,5 kg do týždňa. V rovnakom čase NFI protokol pomôžu zlepšiť celkový zdravotný stav daného jednotlivca (napr. zníženie hladiny cholesterolu, zníženie krvného tlaku). To znamená, že 20 kg hmotnosti sa vďaka NFI protokolu dá schudnúť za 12-16 týždňov bez cvičenia a 10-14 týždňov, ak sa pridá fyzická aktivita.

Každá diéta funguje len vtedy, ak ju presne dodržiavate. Je to dôležité hlavne v prípade NFI protokolu, keďže každé jedlo, ktoré Vám predpíšeme je dôležité pre určitú chemickú reakciu, aby sa odbúrali tuky z tela. Preto si pozorne prečítajte ako NFI protokol nasledovať, aby ste dosiahli želateľný výsledok v čo najkratšom časovom období.

— Prečo NFI? —

Citát od Hippokratésa na hlavnej stránke NFI protokolu "Nech jedlo je vaším liekom a liek je vaším jedlom".

Už Hippocrates, otec medicíny, pred naším letopočtom vedel že strava ktorú konzumujeme môže naše ochorenia spôsobiť, ale ich aj vyliečiť. NFI protokol je toho priamym dôkazom. Vyskúšajte aspoň dva týždne. Vaše telo Vám bude za to vďačné.

Pred a po NFI

Janka Brezinová - NEDU Ľubochňa
Janka Brezinová - NEDU Ľubochňa
Peter P. (Prvý NFI pacient)
Peter P. (Prvý NFI pacient)
Marta Matisová pred a po NFI protokole
Marta Matisová pred a po NFI protokole