NFI protokol v NEDÚ

V lete 2018 sme nadviazali kontakt s primárom Národného endokrinologického a diabetologického ústavu (NEDÚ) v Ľubochni. Predložené výsledky pacientov, ktorí dovtedy prešli NFI protokolom ho veľmi zaujali. Začali sme preto pripravovať skúšobné zaradenie prvých pacientov na NFI protokol priamo v jedálni NEDÚ. Edukačná diétna sestra pani Mária Štefáková NFI protokol prekontrolovala a odsúhlasila. Šikovný pán kuchár dal jednotlivým potravinám podobu chutných jedál.

Napokon sme, po zdĺhavých administratívnych a logistických prípravách,  predstavili NFI protokol (vtedy ešte nazývaný NFI diéta) prvým pacientom. Bolo to v januári 2019.

Toto sú zábery z prvého obedu. Pacientov dosť prekavapila veľkosť porcií. Zrazu odpadlo počítanie sacharidových jednotiek a z predloženej misy si mohli naberať koľko chceli. Jedlá pre pacientov pripravili naozaj chutne.

Spoluautorka NFI protokolu Mgr. Zuzana Plevová pomáha pacientovi Vlastovi s nákupom potravín potrebných pre nasledovanie NFI protokolu

Počas 7 dní nasledovania NFI protokolu každý jeden z pacientov stratil pár kilogramov, niekto viac, niekto menej nakoľko všetci nasledovali spoločný protokol. Niektorí z nich už počas tohto prvého týždňa začali s redukciou antidiabetickej liečby.

Po prepustení z NEDÚ Ľubochňa a návrate do domáceho prostredia sme pracovali s týmito pacientmi individuálne. Bolo vynikajúce, že väčšina z nich našla podporu u svojej rodiny a dotiahla NFI protokol (NFI diétu) až do úspešného konca. Z tých problematickejších prípadov mal jeden pán  problém s pitím kávy, kedy ani náš povolený rozpis kávových dní mu nestačil a NFI protokol sa u neho veľmi predlžoval, ale nakoniec aj on sa dopracoval k vysadeniu liečby.  Jedna pani, ktorá dosiahla počas nasledovania NFI stravovania v NEDÚ pokles hmotnosti 4kg a redukciu liečby, bohužiaľ po príchode domov aj napriek dosiahnutému výsledku nenašla podporu rodiny a v NFI protokole nepokračovala.

Pacienti počas nasledovania NFI protokolu v domácom prostredí komunikovali so svojimi pridelenými lôžkovými diabetológmi z NEDÚ a chodili na pravidelné predpísané kontroly.

Chceli by sme sa poďakovať špeciálne dvom pacientom, ktorí súhlasili s videonahrávkou ich NFI príbehu. Pán Vlasto z Popradu, ktorému sa podarilo úplne vysadiť antidiabetickú liečbu a pani Janka, ktorá liečbu výrazne redukovala, ale kvôli nízkej produkcii jej vlastného inzulínu ju nedokázala úplne vysadiť. Ďakujeme a dúfame, že budete inšpiráciou pre mnohých.

31. mája 2029 Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. primár Diabetologického oddelenia NEDÚ, prednášal na diabetických dňoch v Tatrách o prvých skúsenosti s Natural Food Interactions (NFI) diet v projekte NEDU Ľubochňa. O rok neskôr na XXX. ročníku diabetologických dní (11.09.2020) prezentoval pán primár Štúdiu eatNFI – protokol a vyhodnotenie prvých výsledkov na súbore viac ako 100 pacientov.

Autor NFI projektu David Hickman, spoluatutorka Mgr. Zuzana Plevová, diabetologička MUDr. Lejavová a primár NEDÚ Doc. MUDr. Emil Martinka ma konkrese v Tatrách. NFI protokol pomáha diabetikom stabilizovať cukrovku 2. typu a ľuďom s nadváhou.
Tvorcovia NFI prootkolu na kongrese v Tatrách spolus diabetologičkou a primárom NEDÚ
Z ľava: David Hickman (Autor NFI protokolu), Doc. MUDr. Emil Martinka (primár NEDÚ), MUDr. Janka Lejavová (diabetologička LM), Mgr. Zuzana Plevová (spoluautorka NFI protokolu)

Od októbra 2020 Mgr. Zuzana Plevová prednáša diabetickým pacientom v NEDÚ Ľubochňa každú stredu o 10:30 hod. Prednášky sa konajú v edukačnej miestnosti na prízemí budovy diabetologického ústavu. Môžu sa ich zúčastniť ako hospitalizovaní, tak denní pacienti. Prednáška trvá do 11:15 hod. Po prednáške pacienti so záujmom o NFI ešte ostávajú na osobnú konzultáciu.

Po zdĺhavých prípravách spustila aj jedáleň v NEDÚ stravovanie podľa NFI protokolu. Vzhľadom na to, že tamojšia kuchyňa štandardne neobjednáva suroviny ako tofu, bataty, baklažán, hlivu ustricovú a pod., potrebujeme, aby ste sa na stravovanie podľa NFI protokolu prihlásili dopredu, najneskôr do stredy 12:00 hod., aby ste mohli týždenné stravovanie začať od piatku rána.

Na stravovanie podľa NFI sa snažte prihlásiť ešte pred nástupom do NEDÚ,  alebo pri nástupe to nahláste svojmu pridelenému lôžkovému diabetológovi. NFI jedálniček v NEDÚ si môžete pozrieť na našej stránke: Jedálny lístok.

Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. primár Diabetologického oddelenia NEDÚ Ľubochňa

Na záver si prosím pozrite krátke video s primárom NEDÚ Doc. Emilom Martinkom, PhD., ktoré sme natočili v lete 2022 pri príležitosti vydania našej prvej knihy „Stravou k zdraviu“.

Transcript videa:

00:01 – Strava a správne stravovanie sú základnou podmienkou a požiadavkou pre správny manažment pacienta s diabetes melitus.

00:08 – Medzi odporúčané a všeobecne akceptované spôsoby stravovania u diabetika patria aj takzvané plant based diets, čo sú diéty založené na rastlinných zdrojoch potravy a medzi takéto diéty patrí aj takzvaná NFI.

00:25 – S týmto typom stravovania pracujeme v našom ústave už štvrtý rok a máme veľmi dobré skúsenosti. U mnohých našich pacientov, ktorí absolvovali troj až šesť mesačný cyklus liečby touto stravou sa dosiahli pozoruhodné výsledky.

00:44 – U mnohých sme dosiahli pokles telesnej hmotnosti aj o viac ako 30 – 40 kg a u mnohých došlo k takému výraznému zlepšeniu kompenzácie diabetes melitus, že sme mohli zredukovať alebo dokonca u niektorých úplne vysadiť lieky na liečbu diabetes melitus. A to isté čo sa týkalo krvného tlaku a krvných tukov.

01:06 – Samozrejme ideálne je, ak pacient ktorý absolvoval NFI protokol sa už nevráti k pôvodnému stravovaniu. Odporúčame preto pacientom naozaj vytrvať v tejto diéte alebo aspoň maximálne sa podobať spôsobu stravovania ktorý počas NFI protokolu mali, aj po jeho ukončení.

— Prečo NFI? —

Citát od Hippokratésa na hlavnej stránke NFI protokolu "Nech jedlo je vaším liekom a liek je vaším jedlom".

Už Hippocrates, otec medicíny, pred naším letopočtom vedel že strava ktorú konzumujeme môže naše ochorenia spôsobiť, ale ich aj vyliečiť. NFI protokol je toho priamym dôkazom. Vyskúšajte aspoň dva týždne. Vaše telo Vám bude za to vďačné.

Pred a po NFI

Janka Brezinová - NEDU Ľubochňa
Janka Brezinová - NEDU Ľubochňa
Peter P. (Prvý NFI pacient)
Peter P. (Prvý NFI pacient)
Marta Matisová pred a po NFI protokole
Marta Matisová pred a po NFI protokole